Политика за работа с лични данни

Кои сме ние?

"БИ ФИТ" ООД е притежател на верига дрогерии „Be Fit”. "БИ ФИТ" ООД е търговско дружество, регистрирано в търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:200734882 със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109

Адреси за упражняване на дейността:

гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109;

гр. София 1750, ж.к. Младост-1, ул. „Йерусалим“ №6;

гр. София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев №11;

Данни за кореспонденция: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109;

E-mail: [email protected] Телефон.: 0700 10 118, 02 942 4638

"БИ ФИТ" ООД уважава поверителността на Вашите лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуга за издаване на „Клубни карти“, БИ ФИТ ООД отговаря на всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите си и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация, която може да се използва за идентифицирането на конкретно физическо лице, влиза в определението за лични данни. Това може да са имена, адреси, снимки, имейл адрес, постове в социалните мрежи, банкови данни, информация за здравни проблеми, дори IP адрес.

 • Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

За да Ви предоставим ефективен достъп до продукти/услуги, а именно Клубни карта, Би Фит ООД събира следната информация:

 • Име и Фамилия
 • E-mail адрес
 • Телефон за контакт
 • Дата на раждане
 • Подпис

БИ ФИТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с продажба на продукти от продуктовия асортимент на дрогериите и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на БИ ФИТ ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БИ ФИТ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на БИ ФИТ ООД.

БИ ФИТ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, с които Вие оперирате, използвайки нашите услуги, БИ ФИТ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 • БИ ФИТ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на продукти и услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в наши събития, включително за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услуги
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от БИ ФИТ ООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на услугата, съобщения за новости и промоции и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез система за онлайн запитвания или по телефон;

БИ ФИТ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, БИ ФИТ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • БИ ФИТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Личните данни са събрани от БИ ФИТ ООД от лицата, за които се отнасят.
 • Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Срокът за съхранение на личните данни от Клубни карти БИ ФИТ е до отказ на потребителя от съхранение на личните му данни. При случай на отказ, БИ ФИТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички релевантни данни, без ненужно забавяне и да прекрати регистрацията на потребителя

БИ ФИТ ООД Ви уведомява, че при необходимост срокът за съхранение на личните Ви данните е възможно да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БИ ФИТ ООД, счетоводни цели или друго.

БИ ФИТ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 • БИ ФИТ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • БИ ФИТ ООД ще Ви уведоми по e-mail в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БИ ФИТ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст подадено собственоръчно в обект на фирмата по ваш избор или на e-mail на [email protected]

БИ ФИТ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от БИ ФИТ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.

БИ ФИТ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БИ ФИТ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до БИ ФИТ ООД на [email protected]

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от БИ ФИТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БИ ФИТ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БИ ФИТ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

БИ ФИТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

БИ ФИТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, при следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос;
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 • имате неуреден дълг към БИ ФИТ ООД, независимо от начина на плащане;
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
 • ако сте направили покупка, може да запазим Вашите лични данни отнасящи се до Вашата трансакция според счетоводните правила.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане изпратено до БИ ФИТ ООД по e-mail: [email protected] или на адреса на администратора за лични данни или в обект на администратора на лични данни по ваш избор, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред БИ ФИТ ООД. Удостоверяването се извършва като представите на място своята лична карта пред служител на БИ ФИТ ООД или я изпратите сканирана по e-mail

БИ ФИТ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

При поискване за изтриване на данните и/или отказ за използване на лични данни на потребители с клубни карти, в които има натрупани и неизползвани парични средства те биват изгубени и няма да могат да се използват от потребителя в последствие.

 

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БИ ФИТ ООД, с искане по e-mail на [email protected];

Вие можете да поискате от БИ ФИТ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Вие имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел.

 

Право на информираност

Вие можете да поискате от БИ ФИТ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БИ ФИТ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БИ ФИТ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако БИ ФИТ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

БИ ФИТ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Изпълняващите обработката на данните в рамките на ЕС се задължават да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент) и договора, който са сключили с нас, от които се гарантира сигурността на данните и обработването им въз основа на съгласието, което давате.

Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518 / Email: [email protected], [email protected] / Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа ясно изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Когато възлагате на БИ ФИТ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БИ ФИТ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за защита на лични данни. Най-новата Версия винаги е достъпна на нашия уебсайт www.befit.bg. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Използвайки Клубна карта Вие се съгласявате с Политика за работа с лични данни на БИ ФИТ ООД.